Sách Xưa

Kho chứa sách của Quán Ven Đường
Chủ quán: Huỳnh Chiếu Đẳng 

shopify analytics tool

Liên lạc: email nầy .Xin mời trở lại v́ c̣n dài dài sách hiếm sẽ bỏ lên.

Xe đưa về NHÀ KHO CHÁNH

*****

Kính thưa quí khách: Đây là kho chứa sách xưa cũ, chủ nhân đă đốt bỏ ngày 15-Jun-2015
Kính mời quí khách lên xe về
NHÀ KHO CHÁNH  để được đưa tới Kho Sách Xưa mới xây.